اردوغان:

اردوغان: شبه نظامیان شیعه را از ورود به شهر عفرین بازداشتیم

به گفته اردوغان در ساعات پایانی دیروز گروهی از شبه نظامیان شیعه قصد ورود به شهر عفرین را داشتند که با آتش توپخانه ارتش ترکیه عقب نشینی کردند. شعارسال:به گفته اردوغان در ساعات پایانی دیروز گروهی از شبه نظامیان شیعه قصد ورود به شهر عفرین را داشتند که ب ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار