تحویل

تحویل ٨٢ دستگاه خودروی تاکتیکی

تحویل ٨٢ دستگاه خودروی تاکتیکی به یگان‌های عملیاتی نزاجا شعارسال:تحویل ٨٢ دستگاه خودروی تاکتیکی به یگان‌های عملیاتی نزاجا شعارسال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از خبرگزاری تسنیم ، تاریخ انتشار ۲۲بهمن ۹۶، کدخبر: ۱۶۵۳۱۸۳، www.tasnimnews.com [ad_2] S ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار