خودکفایی

خودکفایی ارتش در همه مولفه‌های دفاعی

فرمانده نزاجا: امروز نیروی زمینی ارتش به عنوان یک نیروی مقتدر روی پای خود ایستاده و در همه مولفه‌های دفاعی خودکفاست. شعارسال: امیر سرتیپ کیومرث حیدری در بازدید از مرکز آموزش علوم و فنون مکانیزه نزاجا در شیراز و ارزیابی آخرین وضعیت آمادگی رزمی و دفاعی ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار