آثارمانده

آثارمانده از جنگ‌جهانی اول بعداز یک قرن

امسال یکصدمین سال پایان جنگ جهانی اول است. در تصاویر زیر آثار به جا مانده از میادین نبرد این جنگ در کشورهای فرانسه و بلژیک را می‌بینید. شعارسال: امسال یکصدمین سال پایان جنگ جهانی اول است. در تصاویر زیر آثار به جا مانده از میادین نبرد این جنگ در کشوره ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار