افتتاح

افتتاح اورژانس بیمارستان خانواده برای حوزه درمان حائزاهمیت است

رئیس اداره بهداشت و درمان نزاجا گفت: افتتاح اورژانس بیمارستان خانواده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بسیار برای حوزه درمان نیروهای مسلح حائزاهمیت است.

...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار