محمول

محمول توپ ۱۳۰ میلی‌متری قابلیت عملیاتی در کمترین زمان را دارد

محمول توپ ۱۳۰ میلی‌متری یکی از دستاوردهای دفاعی کشورمان است که از قابلیت راهپیمایی و عملیاتی در کمترین زمان را دارد.

...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار