علت

علت شکست سنگین در عملیات والفجر مقدماتی چه بود؟

این عملیات نشان داد که دروضیعت جدید جنگ، مقدورات، ابتکارات و عوامل جدیدی باید وارد عرصه شود تا بتوان موانع مستحکم دشمن را پشت سر گذاشت. شعارسال:این عملیات نشان داد که دروضیعت جدید جنگ، مقدورات، ابتکارات و عوامل جدیدی باید وارد عرصه شود تا بتوان موانع ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار