موشک

موشک های شلیک شده به سوی اسرائیل ایرانی بوده است

روزنامه عبری زبان اسرائیل هایوم به نقل از وزیر آموزش اسرائیل از ایرانی بودن موشک های شلیک شده به شهرک های اسرائیلی خبر داد. شعارسال: روزنامه صهیونیستی اسرائیل هایوم اعلام کرد: نفتالی بنت وزیر آموزش اسرائیل بر ایرانی بودن موشک های پرتاب شده به سوی شهر ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار