توان

توان نظامی آمریکا و متحدانش برای جنگ با روسیه چیست؟

در شرایطی که هنوز گام عملی ملموسی از سوی غرب برای ورود به جنگ درسوریه برداشته نشده است و حرفهای متناقض شنیده می شود و در شرایطی که هنوز معلوم نیست غرب با کدام راهبرد و تا کجا می خواهد به جنگ روسیه در سوریه برود رادیوفارسی زبان فرانسه گزارشی از امکانا ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار