اخراج

اخراج فرماندهان ارتش سعودی با هدف جلوگیری از کودتای احتمالی علیه محمد بن سلمان

ملک سلمان در احکامی سلطنتی ژنرال عبدالرحمان بن صالح بنیان، رئیس ستاد کل ارتش و همچنین فرماندهان نیروهای زمینی و هوایی ارتش که از بلند پایه‌ترین فرماندهان ارتش به شمار می‌روند را اخراج کرد. ملک سلمان در ادامه سرکوب و اخراج مخالفان خاندان سعودی چند شهر ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار