آیا

آیا کشورها فقط یک سازمان امنیتی اطلاعاتی دارند؟

چند روز پیش در سنای آمریکا یک بار دیگر نگرانی از مداخله سایبری روسیه در آمریکا موضوع جلسه بود. شعارسال: میان برقراری امنیت و اطلاعات رابطه انکار ناپذیری وجود دارد این همان چیزی که باعث شده در نقاط مختلف دنیا در حیطه اطلاعات از ظرفیت دستگاه های مختلف ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار