مشمولان

مشمولان معافيت از طرح

رشته هايي كه خدمت طرح آنها اجباري مي باشد طبق موارد ذيل مشمول معافيت از طرح مي گردند. شعار سال: مجوز صدور برخي از معافيت ها به شرح ذيل در حيطه اختيارات دانشگاه محل تحصيل مي باشد كه به فارغ التحصيلان بعد از تاريخ ۱/۴/۸۳ از دانشگاه هاي دولتي تعلق مي گي ...
چه

چه کسی مانع انحلال ارتش شد؟

اصولاً در نظام اسلامي تکليف نيروهاي مسلح کنوني چيست؟ در چنين جو تاريک و مبهمي که در فضاي جامعه و بخصوص اذهان نظاميان به وجود آمده بود و دشمنان کمين کرده انقلاب و به تبعيت از آنان دوستان نا آگاه، نغمه شوم و خطرناک انحلال ارتش را سرداده بودند و ارتش در ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار