جزئیات

جزئیات واگذاری فعالیت‌های اقتصادی سپاه و ارتش

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی گفت: پیمانکاران داخلی ما توانایی مالی برای انجام بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را ندارند و به همین دلیل بسیاری از فعالیت‌های سپاه و ارتش قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. شعارسال : محمدجواد جمالی نوبندگانی اظهار کرد ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار