میمک،

میمک، از ضربت ذوالفقار تا نصر۶

امروز مصادف با آزادسازی میمک در اولین عملیات نظامی در تاریخ جنگ هشت ساله محسوب می‌شود که با فداکاری و رشادت مردان ایل خزل و سپاه و ارتش در ۱۹ دی ماه ۱۳۵۹ به اجرا درآمد. شعارسال: میمک یکی از ارتفاعات مهم در جنوب‌غربی استان ایلام است. این ارتفاعات مهم ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار