معاینه

معاینه فنی اولین شرط ورود به محدوده طرح ترافیک جدید

مدیرعامل ستاد معاینه فنی شهرداری تهران، گفت: برخی دوستان در خبرگزاری ها به نادرست اشاره کرده اند که طرح جدید باعث افزایش آلودگی هوا می شود، پاسخ من به این موضوع منفی است. شعار سال: نواب حسینی منش، به تشریح انواع معاینه فنی خودروها پرداخت و گفت: در کش ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار