کمک

کمک غذایی در ازای آزار جنسی زنان جنگ زده سوری

بحران و جنگ داخلی سوریه در اسفند ماه امسال وارد هشتمین سال آغاز خود شده و هیچ چشم اندازی از پایان جنگ نیز دیده نمی شود. شعارسال: برخی زنان سوریه‌ای جنگ زده از سوی مردانی که کمک‌های سازمان ملل یا خیریه‌ها را میان آنها توزیع می‌کرده‌اند، آزار جنسی شده‌ ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار