توافق

توافق دوجانبه و سری استرالیا با امارات برای تقابل نظامی با ایران

یکی از اسنادی که در جریان افشاگری ABC از اقدامات و توافقات سری دولت استرالیا بیرون آمده است، مربوط به گزارشی سری با نام «طرح ریزی دوجانبه با امارات متحده عربی برای دفاع از این کشور در صورت تهاجم و تخاصم ایران» است. شعارسال : رسانه‌های داخلی در استرال ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار