وزیر

وزیر اطلاعات در ۲ راهی سوالات و تذکرات نمایندگان اصلاح طلب و اصولگرا

در حالی که نمایندگان اصولگرا از وزیر اطلاعات می خواهند تا نسبت به افراد ۲ تابعیتی از خارج برگشته، حساسیت بیشتری داشته و مانع انتصاب آنها در پست های مدیریتی حساس شوند اما نمایندگان اصلاح طلب از وزیر می خواهند تا مانع برخوردهای امنیتی با افرادی که آنها ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار