جزئیات

جزئیات قطعنامه ۲۴۰۱ شورای امنیت درباره ی آتش بس ۳۰ روزه در سوریه

پایگاه شام تایمز در گزارشی به بررسی محتوای قطعنامه ۲۴۰۱ شورای امنیت درباره سوریه پرداخته است. این قطعنامه که شب گذشته به تصویب رسید بر آتش بس ۳۰ روزه در سوریه تاکید دارد. شعارسال : پایگاه شام تایمز در گزارشی به بررسی محتوای قطعنامه ۲۴۰۱ شورای امنیت د ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار