ضرورت

ضرورت توسعه فعالیت‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس

معاون بازرسی ستاد کل نیرو‌های مسلح بر ضرورت استمرار و توسعه فعالیت‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تاکید کرد. شعارسال:معاون بازرسی ستاد کل نیرو‌های مسلح بر ضرورت استمرار و توسعه فعالیت‌های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس تاکید کرد ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار