نمایشگاه

نمایشگاه جلوه‌های تحول دانشگاه امام حسین (ع) گنجینه‌ای برای نظام و نیروهای مسلح

فرمانده کل ارتش نمایشگاه جلوه های تحول را تجلی تدابیر مقام معظم رهبری در زمینه تمدن نوین اسلامی دانست و گفت:برپایی این نمایشگاه کاربزرگی بوده و برای نظام و نیروهای مسلح گنجینه ای ارزشمند محسوب می شود. شعار سال: امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده ...
نمایشگاه

نمایشگاه جلوه‌های تحول دانشگاه امام حسین (ع) گنجینه‌ای ارزشمند برای نظام و نیروهای مسلح است

فرمانده کل ارتش نمایشگاه جلوه های تحول را تجلی تدابیر مقام معظم رهبری در زمینه تمدن نوین اسلامی دانست و گفت:برپایی این نمایشگاه کاربزرگی بوده و برای نظام و نیروهای مسلح گنجینه ای ارزشمند محسوب می شود. شعار سال: امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار