جنگ

جنگ های منطقه به شکلی ترسناک عادی شده اند

رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی خواستار دسترسی بشردوستانه، حمایت از غیرنظامیان و رفتار انسانی با زندانیان در مخاصمات منطقه شد و گفت: جنگ هایی که در سطح منطقه شاهدیم به شکلی ترسناک عادی شده اند. شعارسال: از اعلام روز شنبه کمیته صلیب سرخ جهانی ،پی ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار