آمار

آمار شهدا و ایثارگری های زنان در دوران دفاع مقدس

شعارسال: زنان نیمی ‌از پیکرة ‌بشریت‌ بوده ‌و در طول‌ تاریخ‌ دوشادوش ‌و همراه‌ مردان ‌تاریخ ‌را ساخته‌اند. اگر چه ‌در تاریخ‌ بشر بر جنبه‌های ‌عاطفی‌ و احساسی‌ زنان ‌تکیه ‌شده‌، لیکن‌ زنان‌ کشور ما در تمامی‌ صحنه‌ها در کنار مردان‌ ظاهر شده‌اند. به‌عنوا ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار