اهتمام

اهتمام کمیسیون امنیت ملی برای «تقویت بنیه دفاعی» و «ارتقای معیشت کارکنان نیرو‌های مسلح»

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اهتمام داریم اختصاص ۵ واحد بودجه برای «تقویت بنیه دفاعی کشور» و «ارتقای معیشت کارکنان نیرو‌های مسلح» در بودجه در نظر گرفته شود. شعارسال: کمال دهقانی فیروزآبادی با بیان اینکه دولت متناسب با بودجه بای ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار