حذف

حذف کلاهی کار منافقین است

شعارسال: متن گفت‌وگو با خوشکوشک و همچنین شرحی از اینکه کلاهی صمدی که بود و چگونه در حزب نفوذ کرد را در ادامه بخوانید: شما خبر کشته شدن کلاهی را شنیده‌اید؟ اکبر خوشکوشک: من در مصاحبه‌ام با شما گفتم که منافقین او را کشته‌اند. آن زمان که شما گفتید دولت ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار