چالش

چالش بزرگ امنیت جهانی در سال ۲۰۱۸

همانطور که سال ۲۰۱۷ شاهد اتفاقات غیرقابل پیش‌بینی بسیاری بودیم، سال ۲۰۱۸ نیز به خاطر بازبودن پرونده بسیاری از بحران‌های منطقه‌ای و بین‌المللی چالش‌ها و تحولات امنیتی مهمی پیش‌روی نظام بین الملل قرار دارد که می‌تواندنظم جهانی را تحت تاثیر قرار دهد. شع ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار