شمار

شمار افراد خارج شده از غوطه شرقی از ۱۰۰هزار نفر گذشت

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: بیش از ۱۰۳ هزار نفر از ساکنان منطقه غوطه شرقی این منطقه را ترک کردند. شعارسال:وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: بیش از ۱۰۳ هزار نفر از ساکنان منطقه غوطه شرقی این منطقه را ترک کردند. رئیس مرکز روسی آشتی طرف های متخاصم در سوریه وا ...
چرا

چرا آتش‌بس انسان‌دوستانه در غوطه شرقی رعایت نمی‌شود؟

شورای امنیت سازمان ملل آخر هفته گذشته قطعنامه ۲۴۰۱ را به اتفاق آراء تصویب کرد که براساس آن باید در غوطه شرقی یک آتش بس انسان دوستانه برقرار شود. شعار سال: به نقل از نزاويسيمايا طبق آن باید در سوریه آتش‌بس انساندوستانه ۳۰ روزه برقرار شود ولی گروه‌های ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار