آمریکا

آمریکا و بریتانیا نقش فعال و مستقیم در جنگ ساحل غربی دارند

رهبر جنبش انصارالله یمن با اشاره به تلفات و خسارات سنگین متجاوزان ائتلاف تحت سرکردگی سعودی در نبرد الحدیده به نقش مستقیم آمریکا و انگلیس در این جنگ پرداخت شعارسال:رهبر جنبش انصارالله یمن با اشاره به تلفات و خسارات سنگین متجاوزان ائتلاف تحت سرکردگی سع ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار