برگزاری

برگزاری نشست مشترک گارد ساحلی ایران و امارات در تهران

ششمین نشست مشترک گارد ساحلی جمهوری اسلامی ایران و امارات عربی متحده با حضور مقامات مربوطه و به منظور بررسی همکاری های دو جانبه در تهران برگزار می شود. ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار