کدام

کدام استان‌ها هدف پروژه بودند؟

این پروژه در زمستان سال گذشته و بهار سال جاری اجرا و بارورسازی ابرها انجام شد که نتیجه مثبت داشت. شعار سال: معاون پارلمانی سپاه پاسداران با اعلام موفقیت‌آمیز بودن پروژه بارورسازی ابرها در کشور گفت: این پروژه در زمستان ۹۶ و بهار سال جاری با موفقیت انج ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار