سپاه

سپاه تجهیزات لازم برای بارور کردن ابرها را خریداری و نصب کرده است

معاون پارلمانی سپاه از خریداری و نصب تجهیزات مورد نیاز برای بارور کردن ابرها بر روی هواپیما خبر داد و گفت که سپاه برخی از موادی که برای تزریق به ابرها جهت بارور کردن لازم است را خریداری کرده است. شعارسال: محمدصالح جوکار درباره آمادگی سپاه جهت بارور ک ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار