دلار،

دلار، قیمت «شیشه» را سه برابر کرد

رییس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران گفت: افزایش قیمت ارز روی قیمت دیگر مواد همچون تریاک و … تاثیر چندانی نداشته و قیمت این مواد به میزان کمتری افزایش یافته است. شعارسال: سرهنگ محمد بخشنده، درباره تاثیرات افزایش قیمت ارز بر قیمت مواد مخدر اظهارکر ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار