از

از نظر مقام معظم رهبری توهین به سربازان پذیرفته شده نیست

رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح گفت:از نظر مقام معظم رهبری هیچ توهینی نسبت به سرباز پذیرفته شده نیست و باید یک نفر به عنوان مشاور سربازان جهت بررسی مشکلات سربازان و انعکاس به فرمانده در نظر گرفته شود. شعارسال: رئیس اداره سرمایه ا ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار