شهروندان

شهروندان آمریکایی از افزایش تسلیحات هسته‌ای در کشورشان نگران هستند +آمار

بررسی ابعاد دیگر این نظر سنجی نشان می دهد که روسی ها و آمریکایی ها معتقد هستند که ایران یک محور مهم برای نزدیک دو کشور آمریکا و روسیه است چرا که ایران یکی از متحدان روسیه بوده و در چند سال گذشته ارتباطات میان ایران و روسیه افزایش یافته است. شعارسال: ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار