تسهیلات

تسهیلات جدید سربازی برای جوانان فعال در سمن‌ها

شعار سال: یکی از مهمترین موضوعاتی که در دوره جدید معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان به طور جدی مورد پیگیر ی قرار گرفت، مساله خدمت سربازی جوانان به ویژه جوانان فعال در سازمان هایمردم‌نهاد و تشکل های اجتماعی بود که متولی جدید این معاونت ا ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار