سربازان

سربازان وظیفه و نیروهای نظامی امدادگر می‌شوند

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از تهیه و تنظیم محتوای آموزشی طرح هر نظامی یک امدادگر خبر داد و گفت: باید از ظرفیت و توانمندی سربازان وظیفه و نیروهای نظامی، برای مدیریت بحران در حوادث بهره‌ بگیریم. شعارسال: اسماعیل نجار در مورد اجرای طرح هر نظامی یک ام ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار