بررسی

بررسی تجاوز ناو آمریکایی علیه هواپیمای مسافربری ایران

شعار سال: مصالحه بین ایران و آمریکا در حالی بود که بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح در مورد دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی هنگامی که طرف دعوی خارجی باشد، باید به تصویب مجلس برسد. اما علیرغم وجود نظریه ای که معتقد بود پیگیری پر ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار