پیکر

پیکر دومین شهید حادثه ناو دماوند در دریای خزر کشف شد

پیکر تکاور شهید «امیر باصره» دومین شهید حادثه برخورد ناو دماوند با موج شکن ساعتی پیش بعد از ۱۶ روز جستجو در دریا کشف شد. شعار سال: پیکر تکاور شهید ناوبان دوم «امیر باصره» که ۱۶ روز پیش درحادثه برخورد ناو دماوند باموج شکن در بندرانزلی به شهادت رسیده ب ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار