ناوهای

ناوهای موشک‌انداز ایران در سواحل باکو پهلو گرفت

ناخدایکم شفقت رودسری گفت: حامل پیام صلح و دوستی ملت و دولت ایران به کشور دوست و همسایه، آذربایجان هستیم و امیدوارم با شرکت در این مسابقات نظامی بتوانیم علاوه بر ارتقای توان رزمی سبب توسعه روابط در حوزه امنیتی باشیم. شعار سال: دو ناو موشک‌انداز پیکان ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار