اولین

اولین زنی که در ژاپن فرمانده ارتش شد

ژاپن برای اولین بار یک زن را به فرماندهی یکی از ناوگروه‌های خود منصوب کرد. شعار سال: ریوکو آزوما، ۴۴ ساله، در این سِمت چهار ناو ارتش ژاپن ازجمله بزرگترین ناوجنگی این کشور را فرماندهی خواهد کرد. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت ر ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار