لندکروزهای

لندکروزهای عملیاتی زیر پای فرماندهان پلیس

تعدادی از لندکروزهای جنجالی چندصد میلیون تومانی که مدتی پیش ورودشان به ناوگان پلیس حاشیه‌ساز شده بود، به‌جای به‌کارگیری در یگان‌های عملیاتی زیر پای فرماندهان قرار گرفته است. شعار سال: ورود جنجالی لندکروزهای چندصد میلیونی به ناوگان پلیس آن هم در دقیقه ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار