قصاص

قصاص خون «عماد مغنیه»ها برافکندن رژیم کودک‌کش صهیونیستی است

فرمانده سپاس قدس گفت: نام شهید عماد مغنیه برای دشمنان رعب‌آور و برای دوستان ایشان امیدآور بود. شعارسال: سردار قاسم سلیمانی از دوستان نزدیک شهید عماد مغنیه در همایش گرامی داشت یاد شهید عماد مغنیه (راز رضوان) در تهران اظهار کرد: عماد مغنیه یک اسطوره در ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار