هشدار

هشدار چین به تحرکات ناوهای آمریکا

دفاع چین امروز شنبه با انتشار بیانیه ای در تارنمای آرمی دیلی تحرکات ناوهای آمریکایی در دریای جنوبی و اطراف جزایر متعلق به چین را پرمخاطره توصیف کرد. شعارسال: دفاع چین امروز شنبه با انتشار بیانیه ای در تارنمای آرمی دیلی تحرکات ناوهای آمریکایی در دریای ...

    Sorry, no posts matched your criteria.

بانک پاسارگاد
محل كد آمار