نمی‌گذاریم

نمی‌گذاریم کسی با قاچاق کالا و ارز چرخه اقتصاد کشور را متوقف کند

رحیمی با تاکید بر اینکه امروز موضوع اقتصاد از جمله مهمترین موضوعات مبتلابه کشور است و در این حوزه ما با موضوع قاچاق کالا برخورد جدی داشته ایم، تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد کسی با قاچاق کالا و ارز چرخه اقتصاد این کشور را متوقف کند شعارسال:رحیمی با تاک ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار