تجویز

تجویز مراجع عظام برای اختصاص فطریه به زندانیان غیرعمد

طبق استفتائات به عمل آمده از مراجع عظام تقلید، خیرین می‌توانند مبلغ فطریه خود را به منظور آزادی زندانیان نیازمند جرائم غیرعمد به ستاد دیه اختصاص دهند. ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار