ایستگاه

ایستگاه بعد، قورخانه!

گزینش تهران به‌عنوان پایتخت کشور و سفرهای فرنگی پادشاهان قاجار انگیزه‌ای برای دگرگونی‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بویژه ساختار شهری شد. خانه‌های گِلی و خشتی قریه کوچک حاشیه شهر ری جای خود را به خانه‌هایی آجری با معماری و آراستگی‌های نو دادند. با گستر ...
سالگرد

سالگرد رنگ آمیزی و تخریب بنای اولین مرکز تسلیحاتی ایران

گزینش تهران به‌عنوان پایتخت کشور و سفرهای فرنگی پادشاهان قاجار انگیزه‌ای برای دگرگونی‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بویژه ساختار شهری شد. خانه‌های گِلی و خشتی قریه کوچک حاشیه شهر ری جای خود را به خانه‌هایی آجری با معماری و آراستگی‌های نو دادند. با گستر ...
نقش

نقش قراول‌خانه‌ها در ایجاد امنیت

قراول به معنی نگاهبان، مستحفظ، پاسدار و دیده‌بانی که در برج و باروی اطراف شهر و جاده‌ها به مراقبت می‌پردازد یا سربازی که در محلی کشیک و نگهبانی می‌دهد، آمده است. همچنین در معنای فوجی که از پیش برود، مقدمه، طلایع، طلایه‌دار و جلودار سپاه نیز به‌کار رف ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار