ماجرای

ماجرای به دام افتادن یک کارمند دولت در جریان جاسوسی برای بیگانگان

مهم‌ترین اهداف سرویس‌های اطلاعاتی در سطح جهان، تلاش جهت نفوذ در سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری کشورهای هدف و استخدام کار‌گزارن و مد‌یران مربوطه می‌باشد. شعارسال: از جمله مهم‌ترین اهداف سرویس‌های اطلاعاتی در سطح جهان، تلاش جهت نفوذ در سازمان‌ها و مراکز ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار