نارنجک

نارنجک انداز ۴۰ میلیمتری نصیر + عکس

نارنجک انداز ۴۰ میلیمتری نصیر می‌تواند در یک دقیقه ۲۵۰ تا ۳۰۰ نارنجک را به سمت هدف شلیک کند. شعارسال:نارنجک انداز ۴۰ میلیمتری نصیر می‌تواند در یک دقیقه ۲۵۰ تا ۳۰۰ نارنجک را به سمت هدف شلیک کند.  نارنجک‌ها یکی از تسلیحاتی هستند که علی رغم حجم و وزن کم ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار