نماینده

نماینده مجلس: مشکلی وجود ندارد/ همکاری است نه موازی‌کاری

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: مشکلی در گشت همزمان سپاه و نیروی انتظامی نیست. کمک کردن به هم برای حفظ نظم و امنیت عمومی هیچ مشکلی ندارد بلکه این انسجام و همکاری باعث می‌شود امنیت ارتقا پیدا کند. شعارسال:نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و س ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار