امنیت

امنیت شکننده تر از چیزی است که می‌اندیشیم

میکروفون جاسوسی جهت شنود جاسازی شده در یک کابل شبکه آماده! شعارسال: میکروفون جاسوسی جهت شنود جاسازی شده در یک کابل شبکه آماده! سایت شعارسال، با اندکی اضافات و تلخیص برگرفته از سایت صرفا جهت اطلاع، تاریخ انتشار:۱۵اسفند۱۳۹۶ ، کدخبر: ۱۰۲۹۵۱: www.serfano ...
بانک پاسارگاد
محل كد آمار